Tìm kiếm
Liên Hệ  |  English
Đặt hàng qua điện thoại (84-8) 3930.1035
SẢN PHẨM

PHỤC VỤ
KHÁCH HÀNG
ĐẶC BIỆT

THÔNG TIN
CÔNG TY
THÔNG TIN
WEB SITE
Cables
  Sản Phẩm Kềm Mạng, Dụng Cụ, Đồ Nghề

 Kềm Bấm Đầu Cáp
 Cây Nhấn Cáp Mạng
 Kềm Cắt / Tuốt Dây
 ...
 ...
 Bộ Kiểm Dây Mạng (LAN Tester)
 Đồng Hồ Đo Điện
 Bộ Dụng Cụ
 ...
 ...
 Quản Lý Dây Cáp
 Đầu Dò / Tìm Lổi
 Dụng Cụ Khác
 
 
Hạng Mục Chọn Lọc
Poholy 29 pcs Tool Case
Giá: 140.000 VND / hộp
Poholy 29 pcs Tool Case
 
   
Remote Cable Tester
Giá: 379.000 VND / cái
Remote Cable Tester
 
   
Nengshou LAN Cable Tester for RJ45, RJ11
Giá: 195.000 VND / cái
Nengshou LAN Cable Tester for RJ45, RJ11
   
Crimping Tool for RJ45/RJ11/RJ12
Giá: 340.000 VND / cây
Crimping Tool for RJ45/RJ11/RJ12
 
   
/
 
   
/
 
   

Hạng Mục Chọn Lọc
TS05 TS01 TS08
S074 C205 A053 C997 C420 A118 C177 A040 S095 R042 S071 C907

 

 
 
Mua Hàng

 

Yêu Cầu Báo Giá
Khuyến Mãi Trong Ngày
Hàng Thanh Lý
Cơ Hội Hàng Tuần
Hàng Mới Nhập
Sự Kiện Đặc Biệt
Chào Hàng Nóng Nhất
Tìm Dây Cáp
Hàng Bán Nhiều!