Tìm kiếm
Liên Hệ  |  English
Đặt hàng qua điện thoại (84-8) 3930.1035
SẢN PHẨM

PHỤC VỤ
KHÁCH HÀNG
ĐẶC BIỆT

THÔNG TIN
CÔNG TY
THÔNG TIN
WEB SITE
Cables
  Sản Phẩm Ổ Cứng SATA/ IDE/ USB/ SSD

 2.5" USB 2.0
 2.5" USB 3.0
 3.5" USB 2.0
 3.5" USB 3.0
 ...
 2.5" SATA
 2.5" SSD
 2.5" IDE
 ...
 ...
 3.5" SATA
 3.5" IDE
 3.5" SCSI
 ...
 ...
Hạng Mục Chọn Lọc
TS01 TS05 TS08
R042 A053 A118 C997 C177 C205 S071 C420 S095 S074 C907 A040

 

 
 
Mua Hàng

 

Yêu Cầu Báo Giá
Khuyến Mãi Trong Ngày
Hàng Thanh Lý
Cơ Hội Hàng Tuần
Hàng Mới Nhập
Sự Kiện Đặc Biệt
Chào Hàng Nóng Nhất
Tìm Dây Cáp
Hàng Bán Nhiều!