Tìm kiếm
Liên Hệ  |  English
Đặt hàng qua điện thoại (84-8) 3930.1035
SẢN PHẨM

PHỤC VỤ
KHÁCH HÀNG
ĐẶC BIỆT

THÔNG TIN
CÔNG TY
THÔNG TIN
WEB SITE
Cables
  Sản Phẩm Bộ Nhớ, Thẻ Nhớ Di Động

 2GB / 4GB USB 2.0
 8GB USB 2.0
 16GB USB 2.0
 32GB USB 2.0
 64GB USB 2.0
 8GB USB 3.0
 16GB USB 3.0
 32GB USB 3.0
 64GB USB 3.0
 Notebooks
 DDR2 / DDR3
 CF (CompactFlash)
 SD / SDHC
 microSD / microSDHC
 Misc.
Hạng Mục Chọn Lọc
2GB DDR2 800MHz SODIMM Memory by CORSAIR
Giá: 650.000 VND / thanh
2GB DDR2 800MHz SODIMM Memory by CORSAIR
 
   
/
 
   
/
 
   

Hạng Mục Chọn Lọc
TS05 TS01 TS08
S095 C907 A118 C420 R042 S074 S071 A053 C997 A040 C205 C177

 

 
 
Mua Hàng

 

Yêu Cầu Báo Giá
Khuyến Mãi Trong Ngày
Hàng Thanh Lý
Cơ Hội Hàng Tuần
Hàng Mới Nhập
Sự Kiện Đặc Biệt
Chào Hàng Nóng Nhất
Tìm Dây Cáp
Hàng Bán Nhiều!